Blog »

Motiflerin Hikâyesi:

Motiflerin Hikâyesi:

Tarihin ilk metropollerinden, İpek ve Baharat Yolu üzerinde, onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Antakya’nın geçmişten günümüze mobilyacılığına ışık tutan “Antakya Mobilyası: Motiften Koleksiyona” kitabı, Antakya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kitaplaştırıldı.

Ülkemizde hızla gelişen mobilyacılık sektöründe önemli bir yeri olan Antakya’nın kültürel değerlerini anlamak, geçmişten günümüze gelişimine şahit olmak adına değerli bir kaynak niteliğindeki kitabın ilk bölümü; Antakya’nın tarihi ve özgün söyleşilerle mobilya tarihini anlatırken; ikinci bölüm kenti çevreleyen yerleşkelerden derlenen motiflerin anlamlarına, hikâyelerine yoğunlaşıyor; son bölüm ise Antakya Mobilyası’na ve öncü koleksiyonlarına ayrılıyor.

Mobilyanın ötesinde, motiflerin anlamını, hikâyesini keşfetmek isteyenlerin hayli ilgisini uyandıracak bu eser, Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) kapsamında hazırlandı.

Son Yazılarımız